Frequenties > Scheepvaart

Meten Zeeschepen bij IJmuiden

(1/2) > >>

Harold:
LS,

Met enige regelmaat hoor ik dat er in IJmuiden, voor de zeesluis een zeeschip "gemeten moet worden" en dus kennelijk ergens even stil moet liggen om gemeten te worden.

Wie weet hoe en waarom dat dan gebeurt?
Vertrouwt men dan de opgegeven afmetingen niet oid?

gjbzmr:
Die zullen wel door de zeesluis het Noordzeekanaal op willen gaan.

kls:
De lengte en de breedte van het schip zijn inderdaad vast, maar de diepgang varieert. En die moet nauwkeurig bekend zijn om veilig door de sluis te varen. Verder verschilt de diepgang in zout (Noordzee) en brak/zoet (Noordzeekanaal) water.

Diepgangscontrole zeeschepen
De Divisie Havenmeester dient zich vůůr sluispassage te hebben overtuigd van de werkelijke
afmetingen van het schip. De opgegeven grootste diepgang van het schip wordt door de Divisie
Havenmeester in het Noorderbuitenkanaal gecontroleerd door aan weerszijden van het schip drie
diepgangen (voor, midden, achter) af te lezen. Met de grootste diepgang van het schip en de
vastgestelde soortelijke massa ter plaatse, wordt m.b.v. de standaard inzinkingsformule de
toegestane diepgang voor sluispassage bepaald. Bij verhalen vanaf de IJ-palen mag de
vertrekdiepgang en soortelijke massa door een beŽdigd draughtsurveyor worden aangeleverd.
Indien de afmetingen (m.n. diepgang) van het schip de voorschriften uit de vigerende BASIJN
overschrijden, wordt het uitgesloten van het schutproces.
Voor vertrekkende schepen dient de maximale diepgang direct na ontmeren door de
havenbeambten op de patrouillevaartuigen te worden gecontroleerd. De soortelijke massa hoeft
daarbij niet te worden gemeten omdat van zoet naar zout wordt gevaren. Bij deze controle kan
gebruik worden gemaakt van een beŽdigd draught-surveyor.

https://www.portofamsterdam.com/sites/default/files/2022-01/220127_07_%20Ontheffingsregels%20passage%20Zeesluis%20IJmuiden.pdf

Harold:
Toch raar, de meeste schepen hoor ik gewoon hun eigen gegevens melden:
- L, B etc
- maximale diepgang op zout en zoet water


En, als ik bovenstaande lees, lezen ze gewoon de merken van het schip af, dat lijkt me geen meten!

kls:
Op welk marifoonkanaal hoort u dat?

Het sluispersoneel controleert denk ik mondeling de afmetingen van het schip. Dat doen ze in hier in Zeeland ook.

Soms staat er iets (nog) niet goed in het informatie verwerkend systeem. Bijvoorbeeld als een schip verlengd is of in een (ander) koppelverband vaart. Vandaag hoorde ik bijvoorbeeld dat er een binnenvaartschip bestemd voor de sluis in Hansweert met een diepgang van 99 meter in het systeem vermeld stond :)

Met die juiste afmetingen wordt een zo handig mogelijke sluisindeling gemaakt, zodat alles bij het invaren precies past en wachttijden zoveel mogelijk beperkt worden.

In verband met brugpassages wordt de hoogte soms ook gecommuniceerd.

Maar het werkelijk meten van schepen heeft denk ik toch te maken met de diepgang/draft survey. Bij de sluis in Terneuzen gaat dat vaak met een bootje van de bootlieden. De vletterlieden in IJmuiden bieden die service zo te zien ook.

Het aflezen van de merken van het schip wordt niet alleen voor het passeren van de sluisdrempel, maar ook voor het bepalen van de hoeveelheid overgeslagen lading gebruikt. Mogelijk doen ze dat rondom Tata Steel ook.

https://www.vletterlieden.nl/

https://www.sgs.com/en/services/draft-survey

https://www.change.inc/mobiliteit/pilot-met-varende-drone-in-amsterdamse-haven-32021

Navigatie

[0] Berichtenindex

[#] Volgende pagina

Naar de volledige versie