Scannergerelateerd > Communicatienieuws

Kennisgeving voorgenomen openbaarmaking gegevens vergunninghouders portofonie,

(1/4) > >>

BerryUHF:
Interessant bericht van het AT

Het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) heeft een verzoek ontvangen op basis van
de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). In dit verzoek is gevraagd om een overzicht van alle
vergunninghouders binnen de frequentie 400 – 470 Mhz in Nederland. De Minister van EZK heeft het
voornemen om deze gegevens openbaar te maken. Vergunninghouders van het Agentschap Telecom
kunnen hierop reageren.

In verzoek WOB/2022/001 vraagt de verzoeker om deze gegevens openbaar te maken:
• de namen van de houders van vergunningen;
• het aantal frequenties per vergunninghouder;
• het aantal radioapparaten per vergunninghouder;
• de gebruikte techniek per vergunning.

Heeft u een vergunning voor portofonie? Dan worden bovenstaande gegevens van u openbaar
gemaakt. Heeft u bedenkingen over de voorgenomen openbaarmaking van de informatie, dan kunt u
dit binnen twee weken na publicatiedatum schriftelijk en gemotiveerd kenbaar maken. U kunt uw
eventuele zienswijze sturen naar het correspondentieadres weergeven als hieronder:

Agentschap Telecom                                                
t.a.v. Afdeling Juridische Zaken
Postbus 450
9700 AL GRONNGEN

Als er binnen de aangegeven termijn geen reactie is ontvangen, wordt ervan uit gegaan dat er geen
bedenkingen zijn tegen de openbaarmaking. Hierbij is relevant om aan te geven dat een zienwijze
alleen kan leiden tot een weigering om (een gedeelte van) de informatie openbaar te maken, als deze
is onder te brengen onder één van de weigeringsgronden uit artikel 10 en 11 van de Wob. De
uiteindelijke afweging over het al dan niet openbaarmaken van de gevraagde informatie berust bij de
Minister van EZK. Ook is het van belang om te weten dat na het verzenden van het besluit aan
verzoeker de informatie voor een ieder toegankelijk zal zijn

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2022-9124.html

elsinga:
Ik heb ook al eens gespeeld met de gedachte om een WOB verzoek te doen. Mijn idee was echter om wel exacte frequenties op te vragen, maar dan zonder namen van vergunningshouders en met locatie gegevens over het gebruik.

De genoemde gegevens in het huidige WOB verzoek leveren ons als scannerluisteraars onvoldoende info op om wat mee te doen, denk ik. Ja, Pietje heeft 6 frequenties, 20 portofoons en de vergunning staat geregistreerd op Dorpstraat 1, Ons Dorp. interessant, maar kunnen we nog weinig mee.

Wat wel interessant is, is dat er kennelijk dingen worden bekendgemaakt waarvan ik altijd heb gedacht dat ze dat niet zouden doen. Ik zou graag naar het UK of USA model toe willen, waar je gewoon in de database alle info kan vinden. :)

KeesScanner:
Dat klinkt tof! Ik heb niet veel verstand van WOBverzoeken maar kan iedereen dit straks raadplegen of gaat dit alleen naar de aanvrager van het WOBverzoek?

Het is inderdaad jammer dat het niet om frequenties gaat maar het geeft wel een leuke mogelijkheid om gericht met closecall op stap te gaan.

vdKaa:
Ligt er aan wat de aanvrager van het WOB verzoek met deze informatie gaat doen. Als het bijvoorbeeld voor een nieuws item door Nieuwsuur of 1Vandaag wordt opgevraagd, dan is de kans groot dat dit openbaar wordt gemaakt. Is het WOB verzoek van Tinus Telecom uit Duckstad dan is de kans groot dat er geen informatie openbaar gemaakt wordt.

testerr:
Er zijn tegenwoordig ook veel pr-bureaus die dit soort zaken uitvlooien voor een persbericht ten gunste van (en betaald door) een bedrijf. Je krijgt dan berichten als ‘Utrecht heeft de meeste portofoons per inwoner. Zuid-Holland tweede’.
Ben het met de vorige schrijvers eens dat het ons vooral gaat om de frequenties.
Wel heeft de WOB-aanvrager naar de gebruikte techniek gevraagd, lees ik. Dit zal de gebruikte modulatie zijn. Daar kunnen we mss nog wel iets aan hebben..

Groet,
Tinus Telecom.. 😉

Navigatie

[0] Berichtenindex

[#] Volgende pagina

Naar de volledige versie