Auteur Topic: Capcodes Brandweer Fryslân  (gelezen 31114 keer)

0 leden (en 1 gast) bekijken dit topic.

Offline pd5hw

 • Boardmoderator
 • *****
 • Berichten: 151
  • http://www.pd5hw.nl
Capcodes Brandweer Fryslân
« Gepost op: 15 april 2011, 07:21:32 »
0300010 Brandweer Fryslân - OvD Noord
0300020 Brandweer Fryslân - OvD Noord-Oost
0300030 Brandweer Fryslân - OvD Zuid-Oost
0300040 Brandweer Fryslân - OvD Zuid
0300050 Brandweer Fryslân - OvD Zuid-West
0300060 Brandweer Fryslân - OvD Noord-West
0300061 Brandweer Fryslân - OvD Noord-West Groepscode
0302001 Kazernealarm- brandweer Achtkarspelen, Korps Buitenpost
0302002 Kazernealarm- brandweer Achtkarspelen, Korps Drogeham
0302003 Kazernealarm- brandweer Achtkarspelen, Korps Surhuisterveen
0302004 Kazernealarm- brandweer Ameland, Korps Hollum
0302005 Kazernealarm- brandweer Ameland, Korps Nes
0302006 Kazernealarm- brandweer Boarnsterhim, Korps Akkrum
0302007 Kazernealarm- brandweer Boarnsterhim, Korps Grouw
0302008 Kazernealarm- brandweer Bolsward, Korps Bolsward
0302009 Kazernealarm- brandweer Dantumadeel, Korps Damwoude
0302010 Kazernealarm- brandweer Dantumadeel, Korps Zwaagwesteinde
0302011 Kazernealarm- brandweer Dongeradeel, Korps Anjum
0302012 Kazernealarm- brandweer Dongeradeel, Korps Dokkum
0302013 Kazernealarm- brandweer Dongeradeel, Korps Ternaard
0302014 Kazernealarm- brandweer Ferwerderadeel, Korps Ferwerd
0302015 Kazernealarm- brandweer Ferwerderadeel, Korps Hallum
0302016 Kazernealarm- brandweer Franekeradeel, Korps Franeker
0302017 Kazernealarm- brandweer Gaasterland, Korps Bakhuizen
0302018 Kazernealarm- brandweer Gaasterland, Korps Balk
0302019 Kazernealarm- brandweer Gaasterland, Korps Sloten
0302020 Kazernealarm- brandweer Harlingen
0302021 Kazernealarm- brandweer Heerenveen, Korps Heerenveen
0302022 Kazernealarm- brandweer Heerenveen, Korps Jubbega
0302023 Kazernealarm- brandweer Heerenveen, Korps Nieuwehorne
0302024 Kazernealarm- brandweer Heerenveen, Korps Tjalleberd
0302025 Kazernealarm- brandweer St Annaparochie
0302026 Kazernealarm- brandweer Kollum, Korps Kollum
0302027 Kazernealarm- brandweer Leeuwarden Hoofdpost
0302028 Kazernealarm- brandweer Leeuwarden Post Noord
0302029 Kazernealarm- brandweer Leeuwarderadeel, Korps Stiens
0302030 Kazernealarm- brandweer Lemsterland, Korps Echten
0302031 Kazernealarm- brandweer Lemsterland, Korps Lemmer
0302032 Kazernealarm- brandweer Littenseradeel, Korps Mantgum
0302033 Kazernealarm- brandweer Littenseradeel, Korps Wommels
0302034 Kazernealarm- brandweer Menaldumeradeel, Korps Marssum
0302035 Kazernealarm- brandweer Menaldumeradeel, Korps Menaldum
0302036 Kazernealarm- brandweer Nijefurd, Korps Hindeloopen
0302037 Kazernealarm- brandweer Nijefurd, Korps Koudum
0302038 Kazernealarm- brandweer Nijefurd, Korps Stavoren
0302039 Kazernealarm- brandweer Nijefurd, Korps Workum
0302040 Kazernealarm- brandweer Ooststellingwerf, Korps Appelscha
0302041 Kazernealarm- brandweer Ooststellingwerf, Korps Haulerwyk
0302042 Kazernealarm- brandweer Ooststellingwerf, Korps Oldeberkoop
0302043 Kazernealarm- brandweer Ooststellingwerf, Korps Oosterwolde
0302044 Kazernealarm- brandweer Opsterland, Korps Beetsterzwaag
0302045 Kazernealarm- brandweer Opsterland, Korps Gorredijk
0302046 Kazernealarm- brandweer Opsterland, Korps Ureterp
0302047 Kazernealarm- brandweer Schiermonnikoog
0302048 Kazernealarm- brandweer Skarsterlan, Korps Joure
0302049 Kazernealarm- brandweer Skarsterlan, Korps Langweer
0302050 Kazernealarm- brandweer Skarsterlan, Korps Sint Nicolaasga
0302051 Kazernealarm- brandweer Smallingerland, Korps Drachten
0302052 Kazernealarm- brandweer Sneek, Korps Sneek (Kazernealarm)
0302053 Kazernealarm- brandweer Terschelling, Korps Midsland
0302054 Kazernealarm- brandweer West-Terschelling
0302055 Kazernealarm- brandweer Tytsjerkstradeel, Korps Bergum
0302056 Kazernealarm- brandweer Tytsjerkstradeel, Korps Giekerk
0302057 Kazernealarm- brandweer Vlieland, Korps Vlieland
0302058 Kazernealarm- brandweer Weststellingwerf, Korps Noordwolde
0302059 Kazernealarm- brandweer Weststellingwerf, Korps Scherpenzeel
0302060 Kazernealarm- brandweer Weststellingwerf, Korps Wolvega
0302061 Kazernealarm- brandweer Wunseradeel, Korps Makkum
0302062 Kazernealarm- brandweer Wunseradeel, Korps Parrega
0302063 Kazernealarm- brandweer Witmarsum, Korps Witmarsum
0302064 Kazernealarm- brandweer Wymbritseradeel, Korps Heeg
0302065 Kazernealarm- brandweer Wymbritseradeel, Korps Ylst
0302066 Kazernealarm- brandweer Woudsend

Bruggen Fryslân:

0302220 BRW Leeuwarden- Van Harinxmabrug
0302221 BRW Leeuwarden- Drachtsterbrug
0302222 BRW Leeuwarden- Zwettebrug
0302223 BRW Leeuwarden- Slauerhofbrug
0302224 BRW Leeuwarden- Hermesbrug
0302225 BRW Leeuwarden Verlaatsbrug
0302226 BRW Leeuwarden- Vrouwenpoortsbrug
0302227 BRW Leeuwarden- Noorderbrug
0302228 BRW Leeuwarden- Ee brug
0302229 BRW Leeuwarden- Greunsbrug
0302230 BRW Leeuwarden- Hempenserbrug
0302231 BRW Leeuwarden- Polkewiersbrug
0302232 BRW Leeuwarden- Fonejachtbrug
0302233 BRW Leeuwarden- Tweede Kanaalsbrug
0302234 BRW Leeuwarden- Vlietserbrug
0302235 BRW Leeuwarden- Oosterbrug
0302236 BRW Leeuwarden- Blokhuisbrug
0302238 BRW Leeuwarden- Zuiderbrug
0302237 BRW Leeuwarden- Beursbrug
0302240 BRW Leeuwarden- Groepscode Bruggen
0302241 BRW Boarnsterhim- Heerenzijlbrug Terhorne
0302242 BRW Boarnsterhim- Dorpsbrug Warga
0302243 BRW Boarnsterhim- Meineslootbrug Akkrum
0302245 BRW Boarnsterhim- Weidlansbrug Grouw
0302246 BRW Boarnsterhim- Palma Brug Werga
0302250 BRW Lemsterland- Rienbrug Lemmer
0302253 BRW Lemsterland- Pier Christiaanbrug Echtenerbrug
0302260 BRW Fryslân- Skulenboarchbrug Jistrum
0302261 BRW Fryslân- Blauverlaatbrug Augustinusga
0302262 BRW Tytsjerksteradeel- Bergumurdaambrug Bergum
0302263 BRW Fryslân- Brug Oudeschouw
0302264 BRW Fryslân Zandslootbrug Terhorne
0302265 BRW Fryslân- Brug Uitwellingerga
0302266 BRW Lemsterland- Prinses Margrietsluizen Lemmer
0302267 BRW Lemsterland- Follegaslootbrug
0302268 BRW Fryslân- Warnserbrug Warns
0302269 BRW Fryslan- JF Sluisbrug Stavoren
0302270 BRW Fryslân- Brug Galamadammen
0302271 BRW Fryslân- Sudergoabrug Workum
0302272 BRW Fryslân- Van Panhuijsbrug Tjerkwerd
0302273 BRW Fryslan- Kruiswaterbrug A7 Bolsward
0302274 BRW Fryslan- GeeuwBrug Ijlst
0302275 BRW Fryslan- Jelteslootbrug Woudsend
0302276 BRW Fryslân- Hellingbrug Woudsend
0302278 BRW Fryslân- Noorderoudeweg Boornzwaag
0302279 BRW Fryslân- Brug Scharsterbrug
0302280 BRW Joure- Scharsterrijnbrug A6
0302281 BRW Skarsterlan- Janeslootbrug Langweer
0302283 BRW Skarsterlan- Rottum Rottumerbrug
0302285 BRW Fryslân- Brug Wartena
0302287 BRW Fryslân- Westergobrug Deinum
0302288 BRW Menaldumadeel- Brug Dronrijp
0302289 BRW Franekeradeel- Stationsbrug Franeker
0302290 BRW Harlingen- Tjerk Hiddes Brug
0302291 BRW Dokkum- Brug Dokkumer Nieuwe Zijlen
0302293 BRW Fryslan- Koningsbrug
0302294 BRW Fryslân- Zijlroedebrug Lemmer
0302295 BRW Gorredijk- Overtoombrug
0302296 BRW Fryslân- Brug Donkerbroek
0302297 BRW Fryslân- Brug Stroobos
0302298 BRW Fryslân- Brug Koostertille
0302299 BRW Fryslân- Brug Spannenburg
0302300 BRW Fryslân- Helomavaart brug Oldetrijne
0302301 BRW Heerenveen- Jousterbrug
0302304 BRW Franekeradeel- Brug Kiesterzijl Franeker
0302305 BRW Franekeradeel- Brug Engwierum
0302306 BRW Franekeradeel- Petersbrug
0302307 BRW Tytsjerksteradeel- Brug Oostermeer
0302308 BRW Weststellingwerf- Brug Oldelamer
0302309 BRW Heerenveen- Brug Nieuweschoot
0302310 BRW Franekeradeel- Frisiabrug Franker
0302312 BRW Fryslân- Fonejachtbrug Waldwei
0302318 BRW Fryslan- Kettingbrug Workum
0302320 BRW Fryslan- Koebrug Stavoren
0302322 BRW Fryslan- Johan Frisosluizen Stavoren
0302323 BRW Fryslan Groepscode Bruggen Workum
0302324 BRW Wunseradeel- Brug Rondweg Makkum
0302335 BRW Bolsward- Blauwpoortsbrug
0302338 BRW Bolsward- Groepscode Bruggen
0302342 BRW Fryslan- Brug Heeg
0302343 BRW Fryslan- Brug Osingahuizen
0302344 BRW Fryslan- Brug Nijesyl
0302345 BRW IJlst- GeeuwBrug
0302350 BRW Gaasterlan-Sleat- Brug Sloten
0302351 BRW Gaasterlan-Sleat- Brug Balk
0302359 BRW Heerenveen- Groepscode Bruggen
0302360 BRW Heerenveen- Herenwalbrug
0302361 BRW Heerenveen- Schansbrug
0302362 BRW Heerenveen- Stationsbrug
0302363 BRW Sneek- Oppenhuizerbrug
0302364 BRW Sneek- Lemmerwegbrug
0302365 BRW Sneek- Harinxmabrug
0302366 BRW Sneek- Groepscode Bruggen
0302370 BRW Dokkum- EeBrug
0302371 BRW Dokkum- Schreiersbrug
0302372 BRW Dokkum- Woudpoortbrug
0302375 BRW Dokkum- Groepscode Bruggen
0302385 BRW Franeker- Saakstrabrug
0302386 BRW Franeker- Groepscode Bruggen
0302390 BRW Harlingen- Groepscode Bruggen

0303000 BRW Fryslân- Wekelijks Proefalarm
0303004 BRW Fryslân- Groepscode RCVD's en HOVD's
0303005 BRW Fryslân- Regionaal Commandant van Dienst
0303010 BRW Fryslân- HOvD Noord Groepscode
0303011 BRW Fryslân- HOvD Noord
0303020 BRW Fryslân- HOvD Zuid Groepscode
0303021 BRW Fryslân- HOvD Zuid
0303040 BRW Fryslân- Regionaal Commando Centrum
0303045 BRW Fryslân- Piket Voorlichting
0303050 BRW Fryslân- Hoofd BOT
0303051 BRW Fryslân- Coordinator BOT
0303060 BRW Fryslân- OVD Zuid West
0303061 BRW Fryslân- OVD Noord Oost
0303062 BRW Fryslân- OVD Noord West
0303063 BRW Fryslân- OVD Midden
0303064 BRW Fryslân- OVD IBOW (Oost- en Weststellingwerf)
0303065 BRW Fryslân- OVD Zuid
0303068 BRW Fryslân- OVD Oost
0303081 BRW Fryslân- Oppervlakte Reddingsteam Balk
0303082 BRW Fryslân- Oppervlakte Reddingsteam Langweer
0303083 BRW Fryslân- Oppervlakte Reddingsteam Lemmer
0303084 BRW Fryslân- Oppervlakte Reddingsteam Heeg
0303085 BRW Fryslân- Oppervlakte Reddingsteam Balk
0303086 BRW Fryslân- Oppervlakte Reddingsteam Jubbega
0303087 BRW Fryslân- Oppervlakte Reddingsteam Joure
0303088 BRW Fryslân- Oppervlakte Reddingsteam Burgum
0303089 BRW Fryslân- Oppervlakte Reddingsteam Harlingen
0303090 BRW Fryslân- Oppervlakte Reddingsteam Wolvega
0303100 BRW Fryslân- IOVD Noord Oost
0303690 BRW Fryslân- Arbeidshygiëne Noord-Oost
0303989 BRW Fryslân- Beheer en Technische Dienst
0303999 BRW Fryslân- Beheer en Technische Dienst

Achtkarspelen:

0303102 Brandweer Achtkarspelen- Korps Buitenpost (Commandant)
0303103 Brandweer Achtkarspelen- Korps Buitenpost (Bevelvoerder)
0303104 Brandweer Achtkarspelen- Korps Buitenpost (Blusgroep)
0303105 Brandweer Achtkarspelen- Korps Buitenpost (Commandant)
0303106 Brandweer Achtkarspelen- Korps Buitenpost (Onder Commandant)
0303107 Brandweer Achtkarspelen- Korps Buitenpost (Chauffeurs Haakarmvoertuig)
0303108 Brandweer Achtkarspelen- Korps Buitenpost (Meetploeg)
0303111 Brandweer Achtkarspelen- Korps Drogeham (Bevelvoerder)
0303112 Brandweer Achtkarspelen- Korps Drogeham (Blusgroep)
0303120 Brandweer Achtkarspelen- Korps Surhuisterveen (Commandant)
0303121 Brandweer Achtkarspelen- Korps Surhuisterveen (Bevelvoerder)
0303122 Brandweer Achtkarspelen- Korps Surhuisterveen (Blusgroep)

Ameland:

0303131 Brandweer Ameland- Korps Hollum (Blusgroep 1)
0303132 Brandweer Ameland- Korps Hollum (Blusgroep 2)
0303140 Brandweer Ameland- (Commandant)
0303141 Brandweer Ameland- Korps Nes (Blusgroep 1)
0303142 Brandweer Ameland- Korps Nes (Blusgroep 2)

Boarnsterhim:

0303151 Brandweer Boarnsterhim- Korps Akkrum (Bevelvoerder)
0303152 Brandweer Boarnsterhim- Korps Akkrum (Blusgroep)
0303160 Brandweer Boarnsterhim- (Commandant)
0303161 Brandweer Boarnsterhim- Korps Grou (Bevelvoerder)
0303162 Brandweer Boarnsterhim- Korps Grou (Blusgroep 1)
0303163 Brandweer Boarnsterhim- Korps Grou (Blusgroep 2)
0303164 Brandweer Boarnsterhim- Korps Grou (Chauffeurs haakarmvoertuig)
0303166 Brandweer Boarnsterhim- Korps Grou (Meetploeg)

Bolsward:

0303170 Brandweer Bolsward- (Commandant)
0303172 Brandweer Bolsward- (Blusgroep 1)
0303174 Brandweer Bolsward- (Blusgroep 2)
0303175 Brandweer Bolsward- (Hoogwerker)
0303176 Brandweer Bolsward- (Ondercommandant)
0303177 Brandweer Bolsward- (Bevelvoerders)
0303180 Brandweer Bolsward- (Meetploeg)

Dantumadeel:

0303191 Brandweer Dantumadeel- (Commandant)
0303192 Brandweer Dantumadeel- Korps Damwoude (Blusgroep)
0303195 Brandweer Dantumadeel- Korps Damwoude (Duikers/WO)
0303201 Brandweer Dantumadeel- Korps Zwaagwesteinde (Bevelvoerder)
0303202 Brandweer Dantumadeel- Korps Zwaagwesteinde (Blusgroep)
0303205 Brandweer Dantumadeel- Korps Zwaagwesteinde (Duikers/WO)

Dongeradeel:

0303211 Brandweer Dongeradeel- Korps Anjum (Bevelvoerder)
0303212 Brandweer Dongeradeel- Korps Anjum (Blusgroep)
0303220 Brandweer Dongeradeel- Commandant
0303221 Brandweer Dongeradeel- Korps Dokkum (Bevelvoerder)
0303222 Brandweer Dongeradeel- Korps Dokkum (Blusgroep A)
0303223 Brandweer Dongeradeel- Korps Dokkum (Blusgroep B)
0303224 Brandweer Dongeradeel- Korps Dokkum (Hoogwerker)
0303225 Brandweer Dongeradeel- Korps Dokkum (Meetploeg/WVD)
0303241 Brandweer Dongeradeel- Korps Ternaard (Bevelvoerder)
0303242 Brandweer Dongeradeel- Korps Ternaard (Blusgroep)

Ferweradeel:

0303250 Brandweer Ferwerderadeel- (Commandant)
0303252 Brandweer Ferwerderadeel- Korps Ferwerd (Blusgroep)
0303262 Brandweer Ferwerderadeel- Korps Hallum (Blusgroep)

Franekeradeel:

0303270 Brandweer Franeker- (Commandogroep)
0303271 Brandweer Franeker- (Blusgroep 1)
0303272 Brandweer Franeker- (Blusgroep 2)
0303273 Brandweer Franeker- (Blusgroep 3)
0303274 Brandweer Franeker- (Bevelvoerdersgroep 1)
0303275 Brandweer Franeker- (Bevelvoerdersgroep 2)
0303276 Brandweer Franeker- (Bevelvoerdersgroep 3)
0303277 Brandweer Franeker- (Chauffeursgroep 1)
0303278 Brandweer Franeker- (Chauffuersgroep 2)
0303279 Brandweer Franeker- (Chauffeurs)
0303280 Brandweer Franeker- (Bruggen)
0303281 Brandweer Franeker- (HV groep-1)
0303282 Brandweer Franeker- (HV groep-2)
0303283 Brandweer Franeker- (HV groep-3)
0303286 Brandweer Franeker- ?????
0303287 Brandweer Franeker- (Verzorgingsploeg 3)
0303288 Brandweer Franeker- (Ademluchtgroep)
0303289 Brandweer Franeker- (Monitorcode)

Gaasterland:

0303292 Brandweer Gaasterlân-Sleat- Korps Bakhuizen (Blusgroep)
0303300 Brandweer Gaasterlân-Sleat- (Commandant)
0303301 Brandweer Gaasterlân-Sleat- Korps Balk (Bevelvoerder)
0303302 Brandweer Gaasterlân-Sleat- Korps Balk (Blusgroep 1)
0303303 Brandweer Gaasterlân-Sleat- Korps Balk (Blusgroep 2)
0303305 Brandweer Gaasterlân-Sleat- Korps Gaasterland (Ondercommandant)
0303312 Brandweer Gaasterlân-Sleat- Korps Sloten (Blusgroep)

Harlingen:

0303320 Brandweer Harlingen- (Commandant)
0303321 Brandweer Harlingen- (Bevelvoerder Blusgroep 1)
0303322 Brandweer Harlingen- (Blusgroep 1)
0303323 Brandweer Harlingen- (Blusgroep 2)
0303324 Brandweer Harlingen- (Bevelvoerder Blusgroep 2)
0303325 Brandweer Harlingen- (Meetploeg)
0303326 Brandweer Harlingen- (Ademluchtonderhoud)
0303328 Brandweer Harlingen- (Chauffeurs Blusgroep 1)
0303329 Brandweer Harlingen- (Chauffeurs Blusgroep 2)
0303330 Brandweer Harlingen- (Commando)
0303331 Brandweer Harlingen- (Bruggen)
0303333 Brandweer Harlingen- (Ondercommandant)
0303334 Brandweer Harlingen- (Logistiek & Catering)
0303337 Brandweer Harlingen- (Blusgroep 3)
0303338 Brandweer Harlingen- (Bevelvoerder Blusgroep 3)
0303339 Brandweer Harlingen- Chauffeurs Blusgroep 3)

Heerenveen:

0303340 Brandweer Heerenveen- Korps Heerenveen (Commandant)
0303341 Brandweer Heerenveen- Korps Heerenveen (Bevelvoerder)
0303342 Brandweer Heerenveen- Korps Heerenveen (Blusgroep 1)
0303343 Brandweer Heerenveen- Korps Heerenveen (Blusgroep 2)
0303344 Brandweer Heerenveen- Korps Heerenveen (Blusgroep 3)
0303345 Brandweer Heerenveen- Korps Heerenveen (Chauffeurs Blusgroep 1)
0303346 Brandweer Heerenveen- Korps Heerenveen (Chauffeurs Blusgroep 2)
0303347 Brandweer Heerenveen- Korps Heerenveen (Chauffeurs Blusgroep 3)
0303350 Brandweer Heerenveen- Korps Heerenveen (Ademluchtploeg)
0303351 Brandweer Heerenveen- Korps Heerenveen-Jubbega (Duikers)
0303352 Brandweer Heerenveen- Korps Tjalleberd (Meetploeg)
0303367 Brandweer Heerenveen- Korps Jubbega (Blusgroep)
0303377 Brandweer Heerenveen- Korps Nieuwehorne (Blusgroep)
0303387 Brandweer Heerenveen- Korps Tjalleberd (Blusgroep)

Sint Annaparochie:

0303395 Brandweer Sint Annaparochie- (Commandant)
0303396 Brandweer Sint Annaparochie- (Chauffeurs)
0303397 Brandweer Sint Annaparochie- (Blusgroep 1)
0303398 Brandweer Sint Annaparochie- (Blusgroep 2)

Kollum:

0303406 Brandweer Kollum- (Bevelvoerder van Dienst)
0303407 Brandweer Kollum- (Blusgroep)

Leeuwarden:

0303416 Brandweer Leeuwarden- (Beroepsploeg A)
0303418 Brandweer Leeuwarden- (Beroepsploeg B)
0303420 Brandweer Leeuwarden- (Beroepsploeg C)
0303422 Brandweer Leeuwarden- (Beroepsploeg D)
0303424 Brandweer Leeuwarden- (Hoofdpost Kazernealarm)
0303425 Brandweer Leeuwarden- (Bevelvoerder)
0303426 Brandweer Leeuwarden- (Duikers)
0303427 Brandweer Leeuwarden- (Vrije duikers)
0303430 Brandweer Leeuwarden- (BOT-Team)
0303435 Brandweer Leeuwarden- (Bemanning Haakarmbak)
0303444 Brandweer Leeuwarden- (Post Noord Blusgroep 1A)
0303445 Brandweer Leeuwarden- (Post Noord Blusgroep 1B)
0303446 Brandweer Leeuwarden- (Post Noord Blusgroep 2A)
0303447 Brandweer Leeuwarden- (Post Noord Blusgroep 2B)
0303457 Brandweer Leeuwarderadeel- Korps Stiens (Blusgroep)
0303464 Brandweer Leeuwarderadeel- Korps Stiens (Ontsmettingsteam)

Lemsterland:

0303467 Brandweer Lemsterland- Korps Echten (Blusgroep)
0303477 Brandweer Lemsterland- Korps Lemmer (Blusgroep 1)
0303480 Brandweer Lemsterland- Korps Lemmer (Blusgroep 2)
0303484 Brandweer Lemsterland- Korps Echten (Meetploeg)

Littenseradeel:

0303487 Brandweer Littenseradeel- Korps Mantgum (Blusgroep)
0303495 Brandweer Littenseradeel- Commandant
0303497 Brandweer Littenseradeel- Korps Wommels (Blusgroep)

Menaldumeradeel:

0303507 Brandweer Menaldumeradeel- Korps Marssum (Blusgroep 1)
0303508 Brandweer Menaldumeradeel- Korps Marssum (Blusgroep 2)
0303518 Brandweer Menaldumeradeel- Korps Menaldum (Blusgroep 1)
0303519 Brandweer Menaldumeradeel- Korps Menaldum (Blusgroep 2)

Nijefurd:

0303535 Brandweer Nijefurd- Korps Koudum (Commandant)
0303536 Brandweer Nijefurd- Korps Koudum (Ondercommandant)
0303537 Brandweer Nijefurd- Korps Koudum (Bevelvoerders)
0303538 Brandweer Nijefurd- Korps Koudum (Blusgroep)
0303546 Brandweer Nijefurd- Korps Stavoren (Bevelvoerders)
0303547 Brandweer Nijefurd- Korps Stavoren (Blusgroep)
0303556 Brandweer Nijefurd- Korps Workum (Bevelvoerders)
0303557 Brandweer Nijefurd- Korps Workum (Blusgroep)

Ooststellingwerf:

0303568 Brandweer Ooststellingwerf- Korps Appelscha (Blusgroep)
0303578 Brandweer Ooststellingwerf- Korps Haulerwijk (Blusgroep)
0303588 Brandweer Ooststellingwerf- Korps Oldeberkoop (Blusgroep)
0303589 Brandweer Ooststellingwerf- Korps Oldeberkoop ( Bemanning HA )
0303595 Brandweer Ooststellingwerf- Korps Oosterwolde (Bevelvoerder)
0303597 Brandweer Ooststellingwerf- Korps Oosterwolde (Commandant)
0303602 Brandweer Ooststellingwerf- Korps Oosterwolde (Groep 1)
0303603 Brandweer Ooststellingwerf- Korps Oosterwolde (Groep 2)
0303604 Brandweer Ooststellingwerf- Korps Oosterwolde (Groep 3)
0303605 Brandweer Ooststellingwerf- Korps Oosterwolde (Blusgroepen)
0303606 Brandweer Ooststellingwerf- Korps Oosterwolde (Ademluchtploeg)
0303607 Brandweer Ooststellingwerf- Korps Oosterwolde
0303609 Brandweer Ooststellingwerf- Korps Oosterwolde (Meetploeg)

Opsterland:

0303610 Brandweer Opsterland- Korps Beetsterzwaag (Commandant)
0303611 Brandweer Opsterland- Korps Beetsterzwaag (Postcommandant)
0303612 Brandweer Opsterland- Korps Beetsterzwaag (Bevelvoerder)
0303613 Brandweer Opsterland- Korps Beetsterzwaag (Blusgroep)
0303615 Brandweer Opsterland- ( Commandant )
0303619 Brandweer Opsterland- (OVD)
0303621 Brandweer Opsterland- Korps Gorredijk (Commandant)
0303622 Brandweer Opsterland- Korps Gorredijk (Bevelvoerder)
0303623 Brandweer Opsterland- Korps Gorredijk (Blusgroep)
0303631 Brandweer Opsterland- Korps Ureterp (Commandant)
0303632 Brandweer Opsterland- Korps Ureterp (Bevelvoerder Van Dienst)
0303633 Brandweer Opsterland- Korps Ureterp (Blusgroep)[/color]

Schiermonnikoog:

0303641 Brandweer Schiermonnikoog- Korps Schiermonnikoog (Bevelvoerder)
0303642 Brandweer Schiermonnikoog- Korps Schiermonnikoog (Commandant)
0303643 Brandweer Schiermonnikoog- Korps Schiermonnikoog (Blusgroep)
0303645 Brandweer Schiermonnikoog- Korps Schiermonnikoog (Strandvoertuig)
0303649 Brandweer Schiermonnikoog- Ondersteunings Peloton)

Skarsterlan:

0303650 Brandweer Skarsterlan- Korps Joure (Commandant)
0303652 Brandweer Skarsterlan- Korps Joure (Blusgroep 1)
0303653 Brandweer Skarsterlan- Korps Joure (Blusgroep 2)
0303654 Brandweer Skarsterlan- Korps Joure (Blusgroep 3)
0303658 Brandweer Skarsterlan  Korps Joure (Ademluchtgroep)
0303659 Brandweer Skarsterlan  Korps Joure (Bevelvoerders)
0303660 Brandweer Skarsterlan- Korps Joure (Meetploeg)
0303671 Brandweer Skarsterlan- Korps Langweer (Commandant)
0303672 Brandweer Skarsterlan- Korps Langweer (Bevelvoerder)
0303673 Brandweer Skarsterlan- Korps Langweer (Blusgroep)
0303681 Brandweer Skarsterlan- Korps Sint Nicolaasga (Commandant)
0303682 Brandweer Skarsterlan- Korps Sint Nicolaasga (Bevelvoerder)
0303683 Brandweer Skarsterlan- Korps Sint Nicolaasga (Blusgroep)
0303911 Brandweer Skarsterlan- Bedrijfshulpverlening, Bedrijfsbrandweer, Douwe Egberts
0303915 Brandweer Skarsterlan- Bedrijfsbrandweer, Douwe Egberts, Commando
0303916 Brandweer Skarsterlan- Bedrijfsbrandweer, Douwe Egberts, Blusgroep 1
0303917 Brandweer Skarsterlan- Bedrijfsbrandweer, Douwe Egberts, Blusgroep 2


Smallingerland:

0303691 Brandweer Drachten- (Commandant)
0303692 Brandweer Drachten- (Commandoteam)
0303701 Brandweer Drachten- (Blusgroep 1)
0303702 Brandweer Drachten- (Blusgroep 2)
0303703 Brandweer Drachten- (Blusgroep 3)
0303704 Brandweer Drachten- (Blusgroep 4)
0303705 Brandweer Drachten- (Blusgroep 5)
0303706 Brandweer Drachten- (Dagploeg)
0303710 Brandweer Drachten- (HA Groep 1)
0303711 Brandweer Drachten- (HA Groep 2)
0303714 Brandweer Drachten- (Centralisten VC)
0303715 Brandweer Drachten- (Meetploeg)
0303719 Brandweer Drachten- (Bemanning COH)
0303920 Bedrijfsbrandweer Philips Drachten

Sneek:

0303720 Brandweer Sneek- (Commandant)
0303721 Brandweer Sneek- (HV Groep)
0303722 Brandweer Sneek- (Bevelvoerders Blusgroep 1)
0303723 Brandweer Sneek- (Bevelvoerders Blusgroep 2)
0303724 Brandweer Sneek- (Bevelvoerders Blusgroep 3)
0303725 Brandweer Sneek- (Blusgroep 1)
0303726 Brandweer Sneek- (Blusgroep 2)
0303727 Brandweer Sneek- (Blusgroep 3)
0303728 Brandweer Sneek- (Chauffeurs Blusgroep 1)
0303729 Brandweer Sneek- (Chauffeurs Blusgroep 2)
0303730 Brandweer Sneek- (Chauffeurs Blusgroep 3)
0303734 Brandweer Sneek- (Schippers Groep 331)
0303735 Brandweer Sneek- (Schippers Groep 332)
0303736 Brandweer Sneek- (Schippers Groep 333)
0303737 Brandweer Sneek- (Verzorgingsgroep 331)
0303738 Brandweer Sneek- (Verzorgingsgroep 332)
0303739 Brandweer Sneek- (Verzorgingsgroep 333)
0303740 Brandweer Sneek- (TS Dagdienst)
0303741 Brandweer Sneek- (Duikmeester)
0303742 Brandweer Sneek- (Duikers)
0303743 Brandweer Sneek- (Bemanning HW Dagdienst)
0303747 Brandweer Sneek- (Centralisten, VC-2)
0303748 Brandweer Sneek- (Bedrijfsbrandweer Lankhorst Taselaar)

Terschelling:

0303752 Brandweer Terschelling- (Blusgroep Midsland)
0303760 Brandweer Terschelling- (Commandant)
0303762 Brandweer Terschelling- (Blusgroep West Terschelling)
0303762 Brandweer Terschelling- (Postcooardinator)


Tytsjerkstradeel:

0303772 Brandweer Tytsjerkstradeel- Korps Bergum (Bevelvoerder groep 415)
0303773 Brandweer Tytsjerkstradeel- Korps Bergum (Bevelvoerder groep 416)
0303774 Brandweer Tytsjerkstradeel- Korps Bergum (Bevelvoerder groep 417)
0303775 Brandweer Tytsjerkstradeel- Korps Bergum (Bevelvoerder groep 418)
0303776 Brandweer Tytsjerkstradeel- Korps Bergum (Blusgroep 415)
0303777 Brandweer Tytsjerkstradeel- Korps Bergum (Blusgroep 416)
0303778 Brandweer Tytsjerkstradeel- Korps Bergum (Blusgroep 417)
0303779 Brandweer Tytsjerkstradeel- Korps Bergum (Blusgroep 418)
0303789 Brandweer Tytsjerkstradeel- Korps Bergum (Chauffeurs)
0303791 Brandweer Tytsjerkstradeel- Korps Giekerk (Bevelvoerders)
0303792 Brandweer Tytsjerkstradeel- Korps Giekerk (Blusgroep)

Vlieland:

0303800 Brandweer Vlieland- (Commandant)
0303801 Brandweer Vlieland- (Bevelvoerders)
0303802 Brandweer Vlieland- (Blusgroep)
0303806 Brandweer Vlieland- ( Postcordinator )


Weststellingwerf:

0303810 Brandweer Weststellingwerf- Korps Noordwolde (Commando)
0303811 Brandweer Weststellingwerf- Korps Noordwolde (Commandant)
0303812 Brandweer Weststellingwerf- Korps Noordwolde (Blusgroep)
0303813 Brandweer Weststellingwerf- Korps Noordwolde (Chauffeurs)
0303814 Brandweer Weststellingwerf- Korps Noordwolde (Bevelvoerder)
0303820 Brandweer Weststellingwerf- Korps Scherpenzeel (Commando)
0303821 Brandweer Weststellingwerf- Korps Scherpenzeel (Commandant)
0303822 Brandweer Weststellingwerf- Korps Scherpenzeel (Blusgroep)
0303823 Brandweer Weststellingwerf- Korps Scherpenzeel (Chauffeurs)
0303824 Brandweer Weststellingwerf- Korps Scherpenzeel (Bevelvoerder)
0303830 Brandweer Weststellingwerf- Korps Wolvega (Commando)
0303831 Brandweer Weststellingwerf- Korps Wolvega (Commandant)
0303832 Brandweer Weststellingwerf- Korps Wolvega (Bevelvoerder)
0303836 Brandweer Weststellingwerf- Korps Wolvega (Blusgroep 1)
0303837 Brandweer Weststellingwerf- Korps Wolvega (Blusgroep 2)
0303838 Brandweer Weststellingwerf- Korps Wolvega (Blusgroep 3)
0303839 Brandweer Weststellingwerf- Korps Wolvega (Ademluchtonderhoud Groep 1)
0303840 Brandweer Weststellingwerf- Korps Wolvega (Ademluchtonderhoud Groep 2)
0303841 Brandweer Weststellingwerf- Korps Wolvega ?
0303842 Brandweer Weststellingwerf- Korps Wolvega ?
0303843 Brandweer Weststellingwerf- Korps Wolvega ?
0303844 Brandweer Weststellingwerf- Korps Wolvega ?

Wunseradeel:

0303852 Brandweer Wunseradeel- Korps Makkum (Blusgroep)
0303855 Brandweer Wunseradeel- Korps Makkum (Bruggen)
0303862 Brandweer Wunseradeel- Korps Parrega (Blusgroep)

Witmarsum:

0303870 Brandweer Witmarsum- (Commandant)
0303872 Brandweer Witmarsum- (Blusgroep)

Wymbritseradeel:

0303880 Brandweer Wymbritseradeel- Commandant
0303882 Brandweer Wymbritseradeel- Korps Heeg (Blusgroep)
0303890 Brandweer Wymbritseradeel- Korps IJlst (Commandant)
0303893 Brandweer Wymbritseradeel- Korps IJlst (Bevelvoerder Blusgroep 1)
0303894 Brandweer Wymbritseradeel- Korps IJlst (Bevelvoerder Blusgroep 2)
0303897 Brandweer Wymbritseradeel- Korps IJlst (Blusploeg 1)

Woudsend:

0303900 Brandweer Woudsend- (Commandant)
0303902 Brandweer Woudsend- (Blusgroep)
0303905 Brandweer Woudsend- (Bruggen)

Offline pd5hw

 • Boardmoderator
 • *****
 • Berichten: 151
  • http://www.pd5hw.nl
Re: Capcodes Brandweer Fryslân
« Reactie #1 Gepost op: 16 april 2011, 20:50:58 »
De capcodes zijn bijgewerkt tot 16-04-2011

Offline pd5hw

 • Boardmoderator
 • *****
 • Berichten: 151
  • http://www.pd5hw.nl
Re: Capcodes Brandweer Fryslân
« Reactie #2 Gepost op: 18 april 2011, 21:01:46 »
Gewijzigd: 18-04-2011

0303812 Brandweer Weststellingwerf- Korps Noordwolde (Blusgroep)
0303822 Brandweer Weststellingwerf- Korps Scherpenzeel (Blusgroep)

Offline pd5hw

 • Boardmoderator
 • *****
 • Berichten: 151
  • http://www.pd5hw.nl
Re: Capcodes Brandweer Fryslân
« Reactie #3 Gepost op: 21 april 2011, 20:55:10 »
Gewijzigd 21-04-2011

0303277 Brandweer Franeker- (Chauffeursgroep 1)
0303278 Brandweer Franeker- (Chauffuersgroep 2)

Offline pd5hw

 • Boardmoderator
 • *****
 • Berichten: 151
  • http://www.pd5hw.nl
Re: Capcodes Brandweer Fryslân
« Reactie #4 Gepost op: 23 mei 2011, 08:58:19 »
Gewijzigd 23-05-2011

0303692  Brandweer Drachten ( Commandoteam )

Offline pd5hw

 • Boardmoderator
 • *****
 • Berichten: 151
  • http://www.pd5hw.nl
Re: Capcodes Brandweer Fryslân
« Reactie #5 Gepost op: 22 augustus 2011, 21:29:00 »
Toegevoegd 22-08-2011

0303589 Brandweer Ooststellingwerf- Korps Oldeberkoop ( Bemanning HA )

Offline pd5hw

 • Boardmoderator
 • *****
 • Berichten: 151
  • http://www.pd5hw.nl
Re: Capcodes Brandweer Fryslân
« Reactie #6 Gepost op: 9 maart 2013, 20:59:44 »
Diverse updates in het rood.

Offline pd5hw

 • Boardmoderator
 • *****
 • Berichten: 151
  • http://www.pd5hw.nl
Re: Capcodes Brandweer Fryslân
« Reactie #7 Gepost op: 5 oktober 2013, 14:29:15 »
Nieuw  04-10-2013  in het rood

Brandweer Franeker


0303281 HV groep-1
0303282 HV groep-2
0303283 HV groep-3

Offline pd5hw

 • Boardmoderator
 • *****
 • Berichten: 151
  • http://www.pd5hw.nl
Re: Capcodes Brandweer Fryslân
« Reactie #8 Gepost op: 22 januari 2014, 20:40:34 »
Nieuw  22-01-2014  in het rood

Nieuwe OVD codes

Thanks to Blommie

Offline pd5hw

 • Boardmoderator
 • *****
 • Berichten: 151
  • http://www.pd5hw.nl
Re: Capcodes Brandweer Fryslân
« Reactie #9 Gepost op: 24 augustus 2016, 14:59:42 »
OVD Groepscode toegevoegd.

3000061

Offline pd5hw

 • Boardmoderator
 • *****
 • Berichten: 151
  • http://www.pd5hw.nl
Re: Capcodes Brandweer Fryslân
« Reactie #10 Gepost op: 2 juli 2017, 12:18:03 »
2 nieuwe codes  bruggen Leeuwarden toegevoegd ( in het rood )