Auteur Topic: Rode Kruis over op digitale portofoons  (gelezen 47956 keer)

0 leden (en 1 gast) bekijken dit topic.

Offline JohanV

 • Beginnend Lid
 • **
 • Berichten: 54
Re: Rode Kruis over op digitale portofoons
« Reactie #15 Gepost op: 19 december 2020, 08:59:17 »
Duidelijk verhaal, jammer dat discussies altijd overgaan in jurisprudentie met wat mag en wat niet mag. Je mag ook niet door een rood licht rijden, en daar hebben we allemaal wel eens maling aan.

Offline gjbzmr

 • Gevorderd Lid
 • ***
 • Berichten: 723
Re: Rode Kruis over op digitale portofoons
« Reactie #16 Gepost op: 19 december 2020, 09:21:17 »
Bijzondere inspanning, dat is inderdaad de belangrijke term, wettelijk gezien. Dus het hier delen, of dat nou een key 9f een frequentie is maakt geen verschil.

We hebben met z'n allen een leuke hobby, en daar moet ook niks aan veranderen wat mij betreft, maar een rechter of OvJ zou het faciliteren van dit forum, of het bijhouden en ter beschikking stellen van bijvoorbeeld een database of een pdf met frequentielijsten best weleens als zo'n bijzondere inspanning kunnen bestempelen. Het verkrijgen van informatie daaruit natuurlijk weer niet.

En toen de eerste computerscanners kwamen, en we hele stukken frequentieband af scande om nieuwe frequenties te vinden, en daarna te achterhalen wie de gevonden gebruikers waren, was dat een bijzondere inspanning? Een stukje software z'n werk laten doen om een DMR encryptie key te achterhalen, is dat niet een even bijzondere inspanning? Daarbij is dan denk ik weer van belang hoe je aan dat stukje software bent gekomen.. gewoon gedownload, of heb je het zelf geschreven.......
UBC125XLT met RH-F10 - UBC9000XLT en AOR AR-DV1 (incl. TETRA-trunking update) met op het dak een Diamond X50n (19m Aircell-7) - Midland C710  met SRH-803s - RH-795 - Icom IC-A3E met FA-BO1AR -  Tyt MD-390 - Tyt MD-380 - 2x Motorola MTP850

Offline gjbzmr

 • Gevorderd Lid
 • ***
 • Berichten: 723
Re: Rode Kruis over op digitale portofoons
« Reactie #17 Gepost op: 19 december 2020, 09:24:13 »
Bijzonder geval is de TAE2 key van C2000, die is tot staatsgeheim verklaard en dus tenzij je expliciet met (dat) staatsgeheim(en) mag werken ben je altijd de sjaak als je die kent.

Ik geloof zelfs dat bezit van apparatuur dat TEA2-ready is, zal ik maar zeggen, verboden is. Maar dat weet ik niet zeker.
UBC125XLT met RH-F10 - UBC9000XLT en AOR AR-DV1 (incl. TETRA-trunking update) met op het dak een Diamond X50n (19m Aircell-7) - Midland C710  met SRH-803s - RH-795 - Icom IC-A3E met FA-BO1AR -  Tyt MD-390 - Tyt MD-380 - 2x Motorola MTP850

Offline Edwin uit 070

 • Gevorderd Lid
 • ***
 • Berichten: 654
Re: Rode Kruis over op digitale portofoons
« Reactie #18 Gepost op: 20 december 2020, 10:23:36 »
Duidelijk verhaal, jammer dat discussies altijd overgaan in jurisprudentie met wat mag en wat niet mag. Je mag ook niet door een rood licht rijden, en daar hebben we allemaal wel eens maling aan.

Dat rode licht staat er vooral om de veiligheid van anderen te waarborgen. Het argument dat we daar allemaal wel eens maling aan hebben kan ik dan ook nooit volgen. Blijkbaar is het normaal om je zo te gedragen (misdragen) dat de belangen van anderen daardoor geschaad kunnen worden.

Qua encryptie heb ik dezelfde mening. Jammer dat het gebeurt, maar ook daar wegen de belangen van een organisatie en zeker ook van patiënten heel veel zwaarder dan het luisterplezier van hobbyisten.

Offline elsinga

 • Zendamateur PC5E/WC5E
 • Top Lid
 • ****
 • Berichten: 4843
 • PC5E
  • https://www.pc5e.nl
Re: Rode Kruis over op digitale portofoons
« Reactie #19 Gepost op: 20 december 2020, 10:29:54 »
Duidelijk verhaal, jammer dat discussies altijd overgaan in jurisprudentie met wat mag en wat niet mag. Je mag ook niet door een rood licht rijden, en daar hebben we allemaal wel eens maling aan.

Niet allemaal... Ik bijvoorbeeld niet. De enige twee keer dat ik in mijn leven door rood ben gereden waren de keren dat de verkeerslichten in storing waren en we inmiddels meer dan een kwartier stonden te wachten. Na een telefoontje richting 112 (meen ik) zijn we toen de verkeerslcihten als buiten werking gaan beschouwen en de standaard geldende voorrangsregels gaan toepassen.
Robert Elsinga - PC5E / WC5E
Uniden UBC3500XLT, Whistler TRX-1, Icom IC7300, Icom IC7000, 2x Anytone AT578UV, 3x Anytone AT878UV, 20x BF888s.

Frequentielijsten Nederland.

Offline wattman

 • Beginnend Lid
 • **
 • Berichten: 99
Re: Rode Kruis over op digitale portofoons
« Reactie #20 Gepost op: 20 december 2020, 21:01:25 »
M.b.t. "bijzondere inspanning" zie Hoge Raad 12 januari 1999, ECLI:NL:PHR:1999:ZD1319

Het ging hier om het systematisch 'aftappen' en opnemen van semafoonberichten en Receiver Identification Codes met behulp van drie ontvangers en software


Uitspraak Hof

Citaat
Uit de wetsgeschiedenis m.b.t. (onder meer) artikel 139c Sr blijkt dat met de invoering van de Wet Computercriminaliteit getracht is het juiste evenwicht te bewaren tussen enerzijds het belang van het vrije gegevensverkeer en anderzijds de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. De voorgestelde wijziging van het tweede lid— zo betoogt de minister van justitie — beoogt vorm te geven aan het beginsel dat signalen via de ether vrij zijn. Moet echter om die gegevens te bemachtigen een bijzondere inspanning worden geleverd, dan is dat verboden. De wetsgeschiedenis geeft enkele voorbeelden van zo'n bijzondere inspanning, welke steeds betrekking hebben op telefoongesprekken via het vaste dan wel het mobiele net.

Genoemd wordt onder meer een stelsel van ontvanginrichtingen die op elkaar zijn afgestemd en waarmee stelselmatig autotelefoonverkeer wordt afgeluisterd. Ook het volgen en afluisteren van een auto naar een ander telefoonnet en het volgen van een auto gedurende geruime tijd uitsluitend of in hoofdzaak om af te luisteren, is naar de mening van de minister een bijzondere inspanning.

In de onderhavige zaak heeft verdachte naar het oordeel van het hof een bijzondere inspanning als bedoeld in artikel 139c lid 2 onder 1° Sr geleverd. Verdachte heeft gedurende een langere periode met behulp van speciaal daartoe gebouwde apparatuur doelbewust en stelselmatig semafoonberichten en RIC's, die niet voor hem bestemd waren, afgetapt en opgenomen. Verdachtes handelwijze gaat aldus in zijn uitwerking veel verder dan in elk geval één van de voorbeelden, die in de wetsgeschiedenis naar voren komen en die daar als bijzondere inspanning worden aangemerkt. Niet valt immers in te zien dat het met een ontvanginrichting achter een auto aanrijden, met de bedoeling autotelefoongesprekken af te tappen, wel als zodanig moet worden aangemerkt en verdachtes activiteiten zoals hierboven omschreven niet.

Dit arrest werd door de Hoge Raad in cassatie in stand gelaten. De uitspraak van de Hoge Raad geeft wat meer inzicht hoe het begrip uitgelegd moet worden:

Citaat
Vooropgesteld wordt dat met de Wet tot Wijziging van het Wetboek van Strafrecht en van het Wetboek van Strafvordering in verband met de voortschrijdende toepassing van informatietechniek (Wet computercriminaliteit) van 23 december 1992, Stb. 1993, 33 is beoogd 'het juiste evenwicht te bewaren tussen enerzijds het belang van het vrije gegevensverkeer en anderzijds de bescherming van de persoonlijke levenssfeer' (Kamerstukken II 1989/90, 21 551, nr. 3, blz. 4). Met betrekking tot art. 139c Sr vermeldt de wetsgeschiedenis dat het tot de grondrechten van de mens behoort 'dat hij vrijelijk informatie mag vergaren en de daaraan ten grondslag liggende gegevens mag ontvangen. Tot deze vrijheid behoort echter niet dat ieder zich tot gegevens toegang mag verschaffen ten aanzien waarvan maatregelen zijn getroffen om deze tegen onbevoegde kennisneming af te schermen. Zoals geen woningen mogen worden binnengetreden of sloten van koffers mogen worden verbroken, teneinde informatie te vergaren, (…), mag evenmin toegang worden gezocht tot kabels waarlangs gegevensoverdracht plaatsvindt, of mag een bijzondere inspanning worden geleverd om een etherverbinding af te tappen' (Kamerstukken II 1990/91, 21 551, nr. 6, blz. 35).

De wetsgeschiedenis houdt tevens in 'dat de rechter in het concrete geval zal dienen te beoordelen wanneer sprake is van een bijzondere inspanning' (Kamerstukken II 1990/91, 21 551, nr. 6, blz. 33). Als voorbeelden worden genoemd:
— het door een heel stelsel van ontvanginrichtingen die op elkaar zijn afgestemd stelselmatig autotelefoonverkeer afluisteren (Kamerstukken II 1990/91, 21 551, nr. 3, blz. 19);
— het gedurende geruime tijd volgen van een auto uitsluitend of in hoofdzaak om af te luisteren (Kamerstukken II 1990/91, 21 551, nr. 6, blz. 34);
— het zich begeven naar een moeilijk te bereiken plaats om daar met bijzondere apparatuur de telefoonverbindingen die door de PTT via straalzenders worden afgewikkeld, af te luisteren (Kamerstukken II 1990/91, 21 551, nr. 11, blz. 20).

(...)

Vooropgesteld moet worden dat noch in de wetstekst noch in de wetsgeschiedenis nader wordt omschreven wat moet worden verstaan onder het 'mogelijk maken van de ontvangst van gegevens' als bedoeld in art. 139c, tweede lid, Sr.

Tegen de achtergrond van het in art. 139c, eerste lid, Sr neergelegde verbod om gegevens af te tappen en op te nemen, en gelet op het uitgangspunt van de wetgever 'dat elk aftappen of opnemen van telecommunicatie verboden is' (Kamerstukken II 1989/90, 21 551, nr., 3, blz. 7) geeft het oordeel van het Hof dat het in art. 139c, tweede lid, Sr voorkomende begrip 'om de ontvangst van gegevens mogelijk te maken' aldus moet worden verstaan dat daaronder ook valt een geval als het onderhavige, waarin de verdachte drie ontvangers heeft geplaatst teneinde stelselmatig het semafoonverkeer in Nederland te kunnen ontvangen en vervolgens af te tappen en op te nemen geen blijk van een onjuiste rechtsopvatting, terwijl het evenmin onbegrijpelijk is.

Offline Henk Voortwijs

 • Gevorderd Lid
 • ***
 • Berichten: 549
 • IK MOET HELEMAAL NIKS!
Re: Rode Kruis over op digitale portofoons
« Reactie #21 Gepost op: 21 december 2020, 13:46:54 »
Dwalen we niet een beetje heel ver af van het oorspronkelijke onderwerp van dit topic? ::)
UBC780XLT(4); UBC760XLT(2); UBC9000XLT; UBC3500XLT; Sangean ATS-909X; TP-100 BASIC; Galaxy AF-A27; Midland Alan 48 Plus; TYT TH-8600

Offline Bratra

 • Gevorderd Lid
 • ***
 • Berichten: 124
 • Stan
Re: Rode Kruis over op digitale portofoons
« Reactie #22 Gepost op: 21 december 2020, 15:44:27 »
Niet een beetje afdwalen.
Cuna 200, Midland 13-904, Jomaco JO210, Handic 0016, Handic 0050, Bearcat 100XL, Scooper Skysearch 530, Uniden Bearcat UBC200XLT, Yupiteru MVT-7100, Jupiter Pro v9.1, Uniden Bearcat UBCXLT125, Diamond RH1230, Diamond HC200, Diamond RH789

Offline elsinga

 • Zendamateur PC5E/WC5E
 • Top Lid
 • ****
 • Berichten: 4843
 • PC5E
  • https://www.pc5e.nl
Re: Rode Kruis over op digitale portofoons
« Reactie #23 Gepost op: 22 december 2020, 08:55:02 »
Aan de ene kant is het onderwerp van de laatste berichten (legaliteit hacken encryptie) heel anders dan de OP (nieuwe frequenties RK), maar er is een hele grote overeenkomende factor: het RK gaat kennelijk encryptie gebruiken en sommigen vinden dat heel jammer (en willen wellicht moeite doen om de encryptie te kraken).

Een moderator kan uiteraard het nieuwe deel van de thread afsplitsen en er naar verwijzen.
Robert Elsinga - PC5E / WC5E
Uniden UBC3500XLT, Whistler TRX-1, Icom IC7300, Icom IC7000, 2x Anytone AT578UV, 3x Anytone AT878UV, 20x BF888s.

Frequentielijsten Nederland.

Offline Henk Voortwijs

 • Gevorderd Lid
 • ***
 • Berichten: 549
 • IK MOET HELEMAAL NIKS!
Re: Rode Kruis over op digitale portofoons
« Reactie #24 Gepost op: 22 december 2020, 12:37:29 »
en willen wellicht moeite doen om de encryptie te kraken.

Wishfull thinking.
Destijds met de invoering van C2000 wilde men dit ook en da's ook niet gelukt. Voor ons als luisteramateurs zijn dit soort zaken inderdaad niet leuk, maar we zullen het moeten accepteren dat ook dit niet meer mee te luisteren valt.
UBC780XLT(4); UBC760XLT(2); UBC9000XLT; UBC3500XLT; Sangean ATS-909X; TP-100 BASIC; Galaxy AF-A27; Midland Alan 48 Plus; TYT TH-8600

Offline ET

 • Top Lid
 • ****
 • Berichten: 1305
 • Schiedam
Re: Rode Kruis over op digitale portofoons
« Reactie #25 Gepost op: 22 december 2020, 18:22:15 »
Wishfull thinking.
Destijds met de invoering van C2000 wilde men dit ook en da's ook niet gelukt. Voor ons als luisteramateurs zijn dit soort zaken inderdaad niet leuk, maar we zullen het moeten accepteren dat ook dit niet meer mee te luisteren valt.

Geen idee welk type encryptie ze gebruiken (zit net wat te ver om Amsterdam hier te kunnen ontvangen) maar als ze gebruik gaan maken van Basic Privacy is er niet echt spraken van hacken. In deze simpelste versie van Encryptie op een Motorola systeem zijn er maar 256 vastgestelde codes. Zoek even rond en dan is de documentatie vrij snel boven water te halen. Een druk netwerk, een Motorola device (en software) en wat geduld.... Stukje software voor decoderen van BP bestaat ook, is alleen niet vrijgegeven door degene die het heeft geschreven.
Wordt er van AES encrytpie gebruik gemaakt dan wordt het een heel ander verhaal.

Elmar
Uniden UBC9000XLT / RTL R820T2 / Funcube Pro
Ailunce HD1 / Motorola MTH800 / Motorola DM4600 / Motorola GM360
Diamond X50 / Diamond D707 / Diamond MR77B / Kathrein K751221 (UHF)

Offline elsinga

 • Zendamateur PC5E/WC5E
 • Top Lid
 • ****
 • Berichten: 4843
 • PC5E
  • https://www.pc5e.nl
Re: Rode Kruis over op digitale portofoons
« Reactie #26 Gepost op: 23 december 2020, 11:53:23 »
Ik zeg niet dat het de kraken valt, maar als men zoveel moeite gaat doen dan is het in elk geval niet toegestaan.
Robert Elsinga - PC5E / WC5E
Uniden UBC3500XLT, Whistler TRX-1, Icom IC7300, Icom IC7000, 2x Anytone AT578UV, 3x Anytone AT878UV, 20x BF888s.

Frequentielijsten Nederland.

Offline Ron-Zwaag

 • Vrijwilliger Veteranen Search Team
 • Top Lid
 • ****
 • Berichten: 1279
 • Qua Patet Orbis
Re: Rode Kruis over op digitale portofoons
« Reactie #27 Gepost op: 23 december 2020, 13:20:40 »
Nou nou en al die onzin omdat wij nieuwe apparatuur gaan gebruiken waar encryptie opzit.
Regelmatig kunnen wij op de oude netwerken geen persoonlijke gegevens door geven wanneer er bij een evenement mensen zijn welke hulp nodig hebben, dus daarvoor is er gekozen voor encryptie.
En nee dat vinden sommige mensen niet leuk, maar heel simpel gezegd is dat dan jammer.
Maar soms is het noodzakelijk en het is niet gezegd dat wij altijd gebruik maken van encryptie, dus droog de tranen :'(.
Maar er zijn omstandigheden dat wij het wel aanzetten, en ik mag toch hopen dat jullie gezonde verstand dat begrijpt.

Offline Tom-

 • Gevorderd Lid
 • ***
 • Berichten: 463
Re: Rode Kruis over op digitale portofoons
« Reactie #28 Gepost op: 23 december 2020, 14:40:11 »
Nou nou en al die onzin omdat wij nieuwe apparatuur gaan gebruiken waar encryptie opzit.
Regelmatig kunnen wij op de oude netwerken geen persoonlijke gegevens door geven wanneer er bij een evenement mensen zijn welke hulp nodig hebben, dus daarvoor is er gekozen voor encryptie.
En nee dat vinden sommige mensen niet leuk, maar heel simpel gezegd is dat dan jammer.
Maar soms is het noodzakelijk en het is niet gezegd dat wij altijd gebruik maken van encryptie, dus droog de tranen :'(.
Maar er zijn omstandigheden dat wij het wel aanzetten, en ik mag toch hopen dat jullie gezonde verstand dat begrijpt.

Het is net als destijds met de overstap naar C2000. Heel zonde, maar vanuit het oogpunt van de gebruiker heel begrijpelijk

Offline r0n.

 • Gevorderd Lid
 • ***
 • Berichten: 548
 • Eiland Tholen, Zeeland.
  • Dwarsliggen, kritiek op de maatschappij, bedrijven, instellingen en overheid
Re: Rode Kruis over op digitale portofoons
« Reactie #29 Gepost op: 23 december 2020, 15:21:56 »
En nee dat vinden sommige mensen niet leuk, maar heel simpel gezegd is dat dan jammer.

Wanneer je persoonsgegevens gewoon aan iedereen bekend gemaakt worden, is het ook niet leuk.
Het is net als bij P2000, de gegevens, zoals exact adres en persoon, gaan via C2000, wanneer het voertuig zich aanmeldt.
We zullen er mee moeten leven  ;D